Publication
Title
De strijd om mobiliteit is een strijd om gelijkheid
Author
Abstract
Mobiliteit is een essentieel aspect van het leven en structureel verweven met andere aspecten van de samenleving. Net zoals met die andere aspecten het geval is, vinden we ook op vlak van mobiliteit ongelijkheden terug die kunnen leiden tot sociale uitsluiting. Mobiliteitsongelijkheid heeft veelal te maken met bereikbaarheid. Lagere inkomens verplaatsen zich minder en trager, wat hun mogelijkheden op veel vlakken beperkt.
Language
Dutch
Source (journal)
Samenleving en politiek. - Brussel, 1994, currens
Publication
Brussel : 2018
ISSN
1372-0740
Volume/pages
4 (2018) , p. 68-73
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 19.04.2018
Last edited 07.10.2022
To cite this reference