Publication
Title
Irene Storm van Leeuen-van der Horst, Reislustige Zeeuwse regenten. De reis van Isaac en Paul Hugronje, Paulus Ribaut en Johan Steengracht naar Londen in 1769
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Zeeland / Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. - Middelburg
Publication
Middelburg : 2017
ISSN
0927-1279
Volume/pages
26:2(2017), p. 78-80
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 24.04.2018
Last edited 12.10.2020
To cite this reference