Publication
Title
Overheidstoezicht op private rechtspersonen belast met taken van openbare dienst : de verenigbaarheid van de toezichtsplicht op de uitvoering van openbare diensten met de private rechtsvorm
Author
Language
Dutch
Source (series)
Administratieve rechtsbibliotheek : bijzondere reeks
Publication
Brugge : die Keure , 2018
ISBN
978-90-486-3252-7
Volume/pages
583 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 02.05.2018
Last edited 07.10.2022
To cite this reference