Publication
Title
Wegen van Overgave. Een bespreking van een lesmethode over de islam vanuit een vergelijking tussen de godsdienstvakken in Vlaanderen en Nederland
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Narthex: tijdschrift voor godsdienst en levensbeschouwing. - Budel
Publication
Budel : 2018
ISSN
1569-3015
Volume/pages
18 :1 (2018) , p. 82-86
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 02.05.2018
Last edited 07.10.2022
To cite this reference