Publication
Title
Grand Théâtre, café-concert en variététheater in Gent (1880-1914). Genealogie van de aandachts- en verstrooiingspraktijken in relatie tot de economisch-culturele context en psychosociale ervaringen van de moderne toeschouwer
Author
Language
Dutch
Publication
Gent : 2014
Volume/pages
363 p.
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 08.05.2018
Last edited 22.08.2023
To cite this reference