Publication
Title
Variaties op mantelzorg : de inzet en beleving van mantelzorgers in de context van de vermaatschappelijking van de zorg
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Faculteit Sociale Wetenschappen, Departement Sociologie, 2018
Volume/pages
224 p.
Note
Supervisor: Mortelmans, Dimitri ; Jacobs, Thérèse
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 09.05.2018
Last edited 12.08.2020
To cite this reference