Publication
Title
Het spel voorbij de waanzin : een theatrale praktijk?
Author
Language
Dutch
Source (series)
Studies in performing arts and film ; 8
Publication
Gent : Academia press , 2010
ISBN
978-90-382-1691-1
Volume/pages
279 p.
UAntwerpen
Publication type
Subject
Art 
External links
Record
Identifier
Creation 09.05.2018
Last edited 22.08.2023
To cite this reference