Publication
Title
Economische relaties binnen een stadsgewest: het Antwerps voorbeeld
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Driemaandelijks tijdschrift van het Gemeentekrediet
Publication
1991
Volume/pages
178(1991), p. 35-52
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference