Title
Economische relaties binnen een stadsgewest: het Antwerps voorbeeldEconomische relaties binnen een stadsgewest: het Antwerps voorbeeld
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Research group
Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen
Management
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Driemaandelijks tijdschrift van het Gemeentekrediet
Volume/pages
178(1991), p. 35-52
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle