Publication
Title
Preoperatieve laboratoriumdiagnostiek en ecg : over- of onderconsumptie?
Author
Abstract
Preoperatieve technische onderzoeken zijn de gangbare praktijk bij preoperatieve oppuntstelling. Bestaande richtlijnen benadrukken dat de wetenschappelijke onderbouwing voor deze onderzoeken gering is. De vraagstelling was: Is er een verschil tussen de uitgevoerde en aangewezen preoperatieve onderzoeken?. Er werd een prospectief observationeel onderzoek verricht onder huisartsen uit de regio Turnhout. Van de deelnemende patiënten werden patiëntkenmerken (biometrie, ASA-score, relevante comorbiditeit en medicatie etc.) en aangevraagde laboratoriumanalyses en ecgs verzameld. De aangewezen onderzoeken werden bepaald door middel van een interactieve flowchart van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Uitgevoerde onderzoeken werden vergeleken met de aangewezen onderzoeken. Drieëndertig patiënten uit huisartsenpraktijken werden geanalyseerd. Van de 542 uitgevoerde preoperatieve laboratoriumanalyses bleken er 129 (23,8%) aangewezen. De maatschappelijke kost van de uitgevoerde laboratoriumanalyses was 1.596,35; voor de aangewezen laboratoriumanalyses was dit 685,12 (42,9%). De kosten voor uitgevoerde laboratoriumdiagnostiek en ecgs gecombineerd was 2.022,83, voor aangewezen laboratoriumanalyses gecombineerd met ecgs was dit 857,92 (42,4%). Slechts een kwart van de preoperatieve technische onderzoeken uitgevoerd door de huisartsen in deze studie was aangewezen. Ruim de helft van de kosten van de uitgevoerde preoperatieve onderzoeken kon bespaard worden. Deze onderzoeken zijn een goed voorbeeld van onnodige zorg. De focus van preoperatieve risicoschatting dient niet te liggen op een veelvoud aan technische onderzoeken, maar op een grondige anamnese en klinisch onderzoek.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde / Nederlandstalige medische fakulteiten in België - Leuven, 1966 - 2020
Publication
Leuven : Nederlandstalige Medische Fakulteiten in België , 2018
ISSN
0371-683X [print]
1784-9721 [online]
DOI
10.2143/TVG.74.11.2002612
Volume/pages
74 :11 (2018) , p. 795-801
Full text (Publisher's DOI)
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 28.05.2018
Last edited 07.10.2022
To cite this reference