Publication
Title
Wendbare overheid : wat betekent 'wendbaarheid' en waarop zou een overheid moeten inzetten?
Author
Abstract
Het balanceren van stabiliteit en flexibiliteit om zodoende te kunnen omgaan met de steeds veranderende omgeving lijkt anno 2017 de grootste uitdaging voor overheden. Voortbouwend op onder meer het Vlaams regeerakkoord (2014-2019), stelt de Vlaamse overheid in haar visienota 2050 dat ze wil evolueren naar een innovatieve overheid, met andere woorden een lerende en wendbare overheid. Voortdurende vernieuwing - via samenwerking met andere publieke partners en beleidsdomein- en sectoroverschrijdend werken - staat daarbij centraal. Op die manier kan de overheid beter omgaan met complexe maatschappelijke vraagstukken, grensoverschrijdende crisissen en individualisering (BOURGEOIS 2016). Om dit te bewerkstelligen bekijkt de Vlaamse overheid haar eigen kerntaken en wordt er ingezet op samenwerking met andere actoren via de juiste formules. Mooi geformuleerde ambities, maar de vraag is door welke structuren, processen en cultuur een flexibele, wendbare en innovatieve overheid gekenmerkt moet zijn. Dit artikel gaat allereerst in op de mogelijke betekenis van het woord 'wendbaarheid'. Vervolgens beschrijft het hoe structuren, processen en cultuur kunnen worden ingericht, zodat de Vlaamse overheid kan inzetten op wendbaarheid en zodoende toegerust is voor de toekomst.
Language
Dutch
Source (journal)
Vlaams tijdschrift voor overheidsmanagement / Vlaams Instituut voor Overheidsmanagement. - Brugge, 1996, currens
Publication
Brugge : 2017
ISSN
1373-0509
Volume/pages
2 (2017) , p. 75-96
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 14.06.2018
Last edited 07.10.2022
To cite this reference