Publication
Title
Hervorming van de ziekte(pensioen)regeling voor de ambtenaren : kostprijsberekening
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid , 2018
Volume/pages
142 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 14.06.2018
Last edited 04.03.2024
To cite this reference