Publication
Title
Leven en God als kerngedachten in het werk van Pär Lagerkvist
Author
Language
Dutch
Source (book)
Scandinavistiek in Vlaanderen en Nederland / Laureys, G. [edit.]
Publication
Gent : 1991
Volume/pages
p. 51-68
Note
(Studia Germanica Gandensia; 28); (Tijdschrift voor Skandinavistiek; 12:1-2(1991)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference