Publication
Title
Studiesucces voorspellen in het eerste jaar hoger onderwijs : een kwestie van wikken en wegen?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Studiesucces in het hoger onderwijs : van rendement naar maatschappelijke relevantie. - Delft, 2018
Publication
Delft : Eburon , 2018
ISBN
978-94-6301-110-5
Volume/pages
p. 197-229
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Who succeeds in the first-year of Higher Education? A longitudinal study on the impact of prior achievement, academic self-concept and self-regulation.
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 20.06.2018
Last edited 07.10.2022
To cite this reference