Publication
Title
EHRM 4 april 2017 - Rechten van de mens, persoonlijke vrijheid, vreemdeling, kwetsbaarheid, asielaanvraag, afwijzing, detentie, geoorloofdheid
Author
Language
English
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2017
ISSN
1782-3463
Volume/pages
40(2017-2018), p. 1596-1597
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 26.06.2018
Last edited 04.05.2021
To cite this reference