Publication
Title
De verhuring van woningen via de overheid als instrument ter verwezenlijking van het grondrecht op wonen
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten, 2018
Volume/pages
861 p.
Note
Supervisor: Hubeau, Bernard [Supervisor]
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 27.06.2018
Last edited 26.03.2021
To cite this reference