Publication
Title
Genderverschillen in arbeidsdeelname na gezinsvorming : de impact van initiële arbeidskenmerken op uittrede en gebruik van ouderschapsverlof bij tweeverdieners
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid / België. Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. - Brussel, 1959, currens
Publication
Brussel : Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid , 2017
ISSN
0775-0234
Volume/pages
2 (2017) , p. 177-211
Full text (open access)
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 28.06.2018
Last edited 07.10.2022
To cite this reference