Publication
Title
Het onmiddellijkheidsbeginsel in strafzaken 2.0: het EHRM benadrukt het belang van het getuigenverhoor ter terechtzitting, (noot onder EHRM 14 juni 2016, nr. 65400/10,Riahi/ België)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel, 2006, currens
Publication
Mortsel : 2017
ISSN
1782-3447
Volume/pages
2 (2017) , p. 143-151
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 28.06.2018
Last edited 07.10.2022
To cite this reference