Publication
Title
Schrijven en schrijfonderwijs : inleiding op het themanummer = Writing and writing instruction: introduction to the special issue
Author
Abstract
Dit themanummer bestaat uit 6 artikelen en een discussiebijdrage over schrijven en schrijfonderwijs in Nederland en Vlaanderen. Dit themanummer komt voort uit een groep van Vlaamse en Nederlandse schrijfonder- zoekers die regelmatig samenkomen om zowel nationale als internationale trends bin- nen het schrijfonderzoek te bespreken en te bediscussiëren. Door dit werk te bundelen in een themanummer van Pedagogische Studiën ontstaat een goed beeld van de meest recente theoretische en empirische inzichten in het schrijfonderzoek van Vlaanderen en Neder- land. In dit inleidende hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste themas op het gebied van schrijven en schrijfonderwijs en laten we zien hoe de verschillende bijdragen in dit the- manummer hierop aansluiten.
Language
English
Source (journal)
Pedagogische studiën : tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde. - Groningen
Publication
Eindhoven : Vor-vfo , 2017
ISSN
0165-0645
Volume/pages
94 :4 (2017) , p. 211-215
ISI
000435675200001
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Web of Science
Record
Identifier
Creation 10.07.2018
Last edited 16.03.2023
To cite this reference