Publication
Title
Rapport over de juridische haalbaarheid van het invoeren van een verblijfsduurvoorwaarde voor de Inkomensvervangende Tegemoetkoming (IVT) en de Integratietegemoetkoming (IT) aan personen met een handicap. Rapport aan de FOD Sociale Zekerheid
Author
Language
Dutch
Publication
2018
Volume/pages
75 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 10.07.2018
Last edited 07.10.2022
To cite this reference