Title
Neomercantilisme en de theorie van de strategische handelspolitiek: een reviewNeomercantilisme en de theorie van de strategische handelspolitiek: een review
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Research group
Accountancy and Finance
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Economisch en sociaal tijdschrift: een driemaandelijkse uitgave van de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen
Volume/pages
51(1997):1, p. 3-33
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle