Publication
Title
Neomercantilisme en de theorie van de strategische handelspolitiek: een review
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Economisch en sociaal tijdschrift: een driemaandelijkse uitgave van de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen
Publication
1997
Volume/pages
51:1(1997), p. 3-33
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference