Publication
Title
Een toekomst voor verhandelbare ontwikkelingsrechten in Vlaanderen? Een verkenning van een aantal bestuurlijke en juridische uitdagingen
Author
Abstract
Een belangrijk onderdeel van de strategie van de door de Vlaamse Regering aangekondigde betonstop is de invoering van nieuwe wettelijke instrumenten, zoals verhandelbare ontwikkelingsrechten (VOR). Een systeem van VOR moet lokale overheden in staat stellen om toekomstige ontwikkeling van gronden te sturen, weg van de open ruimte en naar strategische locaties bij stads- en dorpskernen. De Vlaamse Regering bereidt een wettelijk VOR-kader voor in het in opmaak zijnde Instrumentendecreet. De origine voor het VOR-systeem ligt in de Verenigde Staten. De aanpassing aan de Vlaamse juridische en bestuurlijke context is niet eenvoudig. In dit artikel worden de meest opmerkelijke bestuurlijke en juridische uitdagingen voor de introductie van verhandelbare ontwikkelingsrechten in Vlaanderen systematisch besproken aan de hand van actueel bronnenmateriaal.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor ruimtelijke ordening, omgeving en stedenbouw. - Brugge, 1996, currens
Publication
Brugge : 2018
ISSN
1371-8274
Volume/pages
90 (2018) , p. 135-157
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 12.07.2018
Last edited 07.10.2022
To cite this reference