Publication
Title
Hervorming van de ziekte(pensioen)regeling voor de ambtenaren : kostprijsberekening
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid / België. Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. - Brussel, 1959, currens
Publication
Brussel : 2018
ISSN
0775-0234
Volume/pages
3(2017), p. 333-510
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 18.07.2018
Last edited 15.07.2021
To cite this reference