Publication
Title
Investeringen in de Vlaamse zeehavens: een multi-dimensionele transactiekostenbenadering
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Economisch en sociaal tijdschrift: een driemaandelijkse uitgave van de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen
Publication
1996
Volume/pages
50:3(1996), p. 431-458
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference