Title
Investeringen in de Vlaamse zeehavens: een multi-dimensionele transactiekostenbenadering
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Economisch en sociaal tijdschrift: een driemaandelijkse uitgave van de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen
Volume/pages
50(1996) :3 , p. 431-458
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle