Publication
Title
Verpleegkundige werkomgeving en interprofessionele relatie als voorspeller van professioneel en psychisch welbevinden en kwaliteit van patiëntenzorg in een organisatie voor thuisverpleging
Author
Abstract
De complexiteit in de zorgsector is de voorbije jaren sterk toegenomen. Organisaties in volle transitie zijn genoodzaakt de voorwaarden te scheppen zodat zorgverleners hier adaptief mee kunnen omgaan en zich de competenties eigen maken om kwalitatieve en veilige zorg te waarborgen in een evoluerende omgeving. Dit vraagt efficiënte en effectieve teams waarin ook de verpleegkundigen een rol spelen, gesteund door het beleid van de organisatie. In deze studie wordt onderzocht in welke mate het Wit-Gele Kruis van Antwerpen (WGKA), een organisatie voor thuisverpleging, erin slaagt om in de specifieke context van de thuisverpleging de verpleegkundigen zodanig te ondersteunen dat voldoende professioneel en psychisch welbevinden en kwaliteit van patiëntenzorg gewaarborgd kan worden. Er werd een cross-sectionele analyse uitgevoerd bij 598 thuisverpleegkundigen en zorgkundigen. De resultaten van dit onderzoek bevestigen de impact van de werkomgeving en het belang van het beleid dat daar bewust mee omgaat. Het WGKA is er ondanks de decentrale structuur in geslaagd om een sterke visie naar de verpleegkundigen van de vijftien afdelingen te vertalen. De onderzoeksresultaten tonen aan dat de organisatie als voldoende weerbaar beschouwd kan worden om deze transitie door te maken. De transitie moet erop gericht zijn het primaire zorgproces maximaal te ondersteunen.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde / Nederlandstalige medische fakulteiten in België - Leuven, 1966 - 2020
Publication
Leuven : Nederlandstalige Medische Fakulteiten in België , 2018
ISSN
0371-683X [print]
1784-9721 [online]
DOI
10.2143/TVG.74.14-15.2002642
Volume/pages
74 :14-15 (2018) , p. 979-988
Full text (Publisher's DOI)
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 30.07.2018
Last edited 07.10.2022
To cite this reference