Publication
Title
Algemeen historisch referentiekader t.b.v. natuurontwikkelingsprojecten in stilstaande zoete waters: samenstelling van diatomeeëngemeenschappen in Vlaanderen vóór de Tweede Wereldoorlog als ecologisch referentiekader voor stilstaande zoete waters: 2: enkele gevalstudies
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universitair Centrum Antwerpen. Departement Biologie, 1996
Volume/pages
43 p.
Note
4 bijlagen
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference