Publication
Title
Therapeutische programma's gericht op emotieregulatie en -socialisatie bij kleuters en lagereschoolkinderen met gedragsproblemen : een literatuuroverzicht
Author
Abstract
In dit literatuuronderzoek gingen we eerst na op welke manier emotieregulatiestrategieën (bij het kind) en manieren van emotiesocialisatie (bij de ouders) opgenomen zijn in bestaande behandelprogrammas voor kleuters en lagereschoolkinderen met gedragsproblemen. We richtten ons hierbij uitsluitend op kind-, ouder- en/of schoolprogrammas die expliciet de focus op emoties leggen. Om tot dit overzicht te komen, gaven we verschillende zoektermen met betrekking tot emotieregulatie, -socialisatie, gedragsproblemen, interventies en leeftijd in in de elektronische databank PubMed. We selecteerden vijf gerandomiseerde interventieonderzoeken en stelden vast dat het aanleren van emotieregulatiestrategieën aan kinderen het minst aan bod kwam. Interventies richtten zich hoofdzakelijk op het stimuleren van emotiesocialisatie bij de ouders, waarbij de voorbeeldfunctie van ouders en emotiegerichte opvoedingsvaardigheden steeds aan bod kwamen. De manier waarbij het emotionele klimaat in het gezin de emotionele ontwikkeling stimuleert, bleek nooit expliciet geïntegreerd. Daarnaast gingen we na welke (meer)waarde deze emotiegerichte interventies hadden op gedragsproblemen bij kinderen. De programmas bleken een positief effect te hebben op de gedragsproblemen, maar verder onderzoek zal de meerwaarde ten opzichte van bestaande programmas moeten aantonen.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie. - Leuven, 1982 - 2020
Publication
Leuven : 2018
ISSN
0771-9825
Volume/pages
43 :2 (2018) , p. 77-94
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 14.08.2018
Last edited 07.10.2022
To cite this reference