Publication
Title
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens preciseert de toegestane beperkingen met betrekking tot de locatie en het tijdstip van een betoging (noot onder EHRM 7 februari 2017, Lashmankin/Rusland)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel, 1987, currens
Publication
Brussel : 2018
ISSN
0775-3217
Volume/pages
18 :2 (2018) , p. 158-160
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 24.08.2018
Last edited 07.10.2022
To cite this reference