Publication
Title
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens preciseert de toegestane beperkingen met betrekking tot de locatie en het tijdstip van een betoging (noot onder EHRM 7 februari 2017, Lashmankin/Rusland)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2018
ISSN
0775-3217
Volume/pages
18:2(2018), p. 158-160
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 24.08.2018
Last edited 12.10.2020
To cite this reference