Publication
Title
Lode Wils : Frans van Cauwelaert: politieke biografie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden / Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht. - Bussum, 1999, currens
Publication
Bussum : 2018
ISSN
1566-7146
Volume/pages
20 :1 (2018) , p. 154-157
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 28.08.2018
Last edited 07.10.2022
To cite this reference