Publication
Title
Borba protiv trgovanja ljudima u sektoru pravde
Author
Language
Serbo-Croatian
Source (book)
Ljudska prava i pravosuđe u Bosni i Hercegovini: Izvještaj o provedbi preporuka u oblasti pravosuđa iz Univerzalnog periodičnog pregleda Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija, 2011-2012 / Sarajlić-Slavnić, Tamara [edit.]
Publication
Sarajevo : Asocijacija za demokratske inicijative, 2012
Volume/pages
p. 99-116
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 03.09.2018
Last edited 12.10.2020