Publication
Title
De crisis in Afrika: economische dilemma's
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : IODEWE , 1996
Volume/pages
27 p.
Note
Paper voorgebracht op het colloquium van het Interuniversitair Overlegstructuur Derde Wereld (IODEWE)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference