Publication
Title
De schorsing van de voorlopige tenuitvoerlegging: weldra niet meer dan een vage herinnering?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2018
ISSN
1782-3463
Volume/pages
81 :32 (2018) , p. 1270-1274
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 10.10.2018
Last edited 07.10.2022
To cite this reference