Publication
Title
Els briòfits de les fonts de la Serralada Litoral Central: composició específica i efecte dels paràmetres ambientals en la seva distribució
Author
Abstract
Language
English
Source (journal)
L'Atzavara
Publication
2015
Volume/pages
25(2015), p. 105-116
Full text (open access)
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 11.10.2018
Last edited 12.10.2020