Publication
Title
Caracterització hidrogeoquímica de les fonts de la Serralada Litoral Central en relació a la litologia i als factors ambientals
Author
Abstract
Language
English
Source (journal)
L'Atzavara
Publication
2015
Volume/pages
25(2015), p. 93-105
Full text (open access)
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 11.10.2018
Last edited 12.10.2020