Publication
Title
De democratische rechtsstaat en de kerk: de eigen rol van de overheid in een multireligieus landschap, bepaald door het EVRM
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Kerk en theologie
Publication
2018
Volume/pages
96 :4 (2018) , p. 314-328
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 29.10.2018
Last edited 07.10.2022
To cite this reference