Publication
Title
Hervorming van de pensioenen in de overheidssector : stand van zaken anno 2018 met een visie op de toekomst
Author
Language
Dutch
Source (series)
Seminaries van het Belgische genootschap voor arbeids- en socialezekerheidsrecht ; 4
Publication
Brugge : die Keure , 2018
ISBN
978-90-486-3389-0
Volume/pages
264 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 31.10.2018
Last edited 07.10.2022
To cite this reference