Publication
Title
Traumatische ervaringen voor studenten vroedvrouw tijdens hun stages : een dwarssnede onderzoek
Author
Abstract
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor vroedvrouwen
Publication
2018
Volume/pages
24 :2 (2018) , p. 85-90
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 05.11.2018
Last edited 12.10.2020