Publication
Title
Instrumenten ter stimulering van samenwerkingsverbanden tussen Belgische KMOs en KMOs in ontwikkelingslanden via directe buitenlandse investeringen
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapport VLIR/ABOS punctueel beleidsadvies ministerie ontwikkelingssamenwerking
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, UFSIA, Departement Derde Wereld , 1996
Volume/pages
65 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 05.11.2018
Last edited 04.03.2024
To cite this reference