Publication
Title
De waardebepaling van officiële schuld, toegepast op de schuldverminderingsoperaties gefinancierd door het ABOS
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapport VLIR/ABOS beleidsvoorbereidend onderzoek rond schuldvermindering
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, UFSIA, Centrum Derde Wereld en RUCA, College voor de Ontwikkelingslanden, 1995
Volume/pages
34 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 05.11.2018
Last edited 12.10.2020
To cite this reference