Publication
Title
De waardebepaling van officiële schuld, toegepast op de schuldverminderingsoperaties gefinancierd door het ABOS
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapport VLIR/ABOS beleidsvoorbereidend onderzoek rond schuldvermindering
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, UFSIA, Centrum Derde Wereld en RUCA, College voor de Ontwikkelingslanden , 1995
Volume/pages
34 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 05.11.2018
Last edited 04.03.2024
To cite this reference