Publication
Title
Kinderspel?! De complexiteit achter een billijke berekening van onderhoudsbijdragen voor kinderen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Families in transitie, transitie in families / Pasteels, Inge [edit.]; et al.
Publication
Antwerpen : Garant, 2018
ISBN
978-90-441-3655-5
Volume/pages
p. 101-124
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Families in transition, transition in families (FiTTiF).
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 15.11.2018
Last edited 20.11.2018
To cite this reference