Publication
Title
Scheiden doe je niet alleen : de rollen van het netwerk in de transitie naar alleenstaand ouderschap na scheiding
Author
Language
Dutch
Source (book)
Families in transitie, transitie in families / Pasteels, Inge [edit.]; et al.
Publication
Antwerpen : Garant , 2018
ISBN
978-90-441-3655-5
Volume/pages
p. 231-256
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Families in transition, transition in families (FiTTiF).
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 15.11.2018
Last edited 23.06.2023
To cite this reference