Publication
Title
Cocreatie van kennis en beleid in complexe milieudossiers : welke rollen voor de (publieke) milieusociologie?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Wetenschappers in actie : een publiek sociologische-benadering / Vandermoere, Frédéric; et al.
Publication
Leuven : Acco , 2018
ISBN
978-94-6344-680-8
Volume/pages
p. 25-42
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 22.11.2018
Last edited 07.10.2022
To cite this reference