Publication
Title
Spelbedervers (2): seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de sport
Author
Abstract
Uit een recent grootschalig onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de sport in Vlaanderen en Nederland bleek dat 9% van de volwassenen ervaringen rapporteerde met ernstig psychisch geweld, 8% met ernstig fysiek geweld en 6% met ernstig seksueel geweld in de sport [1]. De negatieve impact van jeugdtrauma op tal van psychische en fysieke problemen in de volwassenheid werd reeds herhaaldelijk aangetoond, echter nog niet eerder binnen de sport. Deze studie onderzocht het verband tussen geweldservaringen in de jeugdsport en het mentale welzijn en de levenskwaliteit in de volwassenheid in een steekproef van 4043 Vlamingen en Nederlanders. De geweldservaringen werden gerapporteerd aan de hand van de Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de sport vragenlijst die voor deze prevalentiestudie ontwikkeld werd. Psychische klachten in de volwassenheid werden gemeten aan de hand van de Brief Symptom Inventory-18, een screeningsinstrument voor psychopathologie en levenskwaliteit werd bevraagd aan de hand van de WHOQOL-Bref, de levenskwaliteit vragenlijst van de Wereld Gezondheidsorganisatie. Het verband tussen ernstige geweldservaringen in de jeugdsport en welzijn in de volwassenheid werd aan de hand van multipele lineaire regressies gemeten, rekening houdend met beïnvloedende factoren zoals demografie, recente stressvolle gebeurtenissen en familiale voorgeschiedenis met psychische problemen. We vonden een negatief verband tussen seksueel, fysiek en psychisch geweld en mentale gezondheid en levenskwaliteit. Ervaringen met meerdere types van ernstig geweld in de jeugdsport leidde tot meer psychische klachten en een sterkere afname van de levenskwaliteit. Deze nieuwe inzichten kunnen beleidsmakers in de sport aanzetten om sterker in te zetten op de preventie van grensoverschrijdend gedrag in de sport en versterken de noodzaak bij professionals in de gezondheidszorg om ook te screening op jeugdtrauma in de sportcontext.
Language
Dutch
Source (journal)
Neuron. - Kraainem, 1996, currens
Publication
Kraainem : 2018
ISSN
1372-4185
Volume/pages
23 :8 (2018) , p. 25-30
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 26.11.2018
Last edited 04.03.2024
To cite this reference