Publication
Title
De boek- en tekstproductie van Servatius Smets en Chatarina de Flouwijn in het klooster Thabor in Mechelen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Ons geestelijk erf : driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden / Ruusbroec-Genootschap [Antwerpen] - Antwerpen, 1927, currens
Publication
Antwerpen : Ruusbroecgenootschap , 2017
ISSN
0774-2827 [print]
1783-1652 [online]
DOI
10.2143/OGE.88.2.3256936
Volume/pages
88 :2-4 (2017) , p. 361-381
Note
Special issue: Libros animarum cibum custodire voluit (issue ter ere van Frans Hendrickx, academisch bibliothecaris van het Ruusbroecgenootschap)
Full text (Publisher's DOI)
Full text (open access)
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 27.11.2018
Last edited 07.10.2022
To cite this reference