Publication
Title
Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en kerk en staatverhoudingen in een religieus pluriforme samenleving: grondwettelijk en verdragsrechtelijk kader
Author
Language
Dutch
Source (book)
Recht in een multiculturele samenleving. - Antwerpen, 2018
Publication
Antwerpen : Intersentia , 2018
ISBN
978-94-000-0990-5
Volume/pages
p. 43-73
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 30.11.2018
Last edited 07.10.2022
To cite this reference