Publication
Title
Van ambachten tot corporatisme in de Brabantse steden (middeleeuwen twintigste eeuw). Ter inleiding
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Noordbrabants historisch jaarboek / Noordbrabants Historisch Genootschap. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening; Stichting Zuidelijk Historisch Contact [Breda] - 's-Hertogenbosch, 1984, currens
Source (book)
Noordbrabants historisch jaarboek ; 35
Publication
's-Hertogenbosch : 2018
ISSN
0923-5817
ISBN
978-90-821972-6-6
Volume/pages
p. 12-21
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 04.12.2018
Last edited 07.10.2022
To cite this reference