Publication
Title
Referaat. Communicatie tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en huisartsen bij de behandeling van musculoskeletale aandoeningen
Author
Abstract
Het aanpakken van musculoskeletale aandoeningen (MSAs) vereist samenwerking tussen de verschillende betrokken zorgverstrekkers. In dit onderzoek van Franse bodem is nagegaan op welke manier de communicatie verloopt tussen de bedrijfsarts, de verzekeringsarts en de huisarts bij de behandeling van MSAs. Een kwalitatieve onderzoeksmethode werd gebruikt. Bij zeventien bedrijfsartsen verbonden aan een bedrijf of een arbodienst, werd een semigestructureerd interview afgenomen. De resultaten van dit onderzoek reflecteren met andere woorden de visie van de bevraagde bedrijfsartsen op het verloop van de communicatie; verzekerings- en huisartsen werden niet bevraagd.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. - Houten, 1993, currens
Publication
Houten : 2018
ISSN
0929-600X [print]
1876-5858 [online]
DOI
10.1007/S10926-018-9755-0
Volume/pages
26 :9 (2018) , p. 486-487
Full text (Publisher's DOI)
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 06.12.2018
Last edited 07.10.2022
To cite this reference