Publication
Title
De last van de bewijslast : waarom het bewijs in OCMW-zaken moeilijkheden oplevert voor de burger in armoede
Author
Language
Dutch
Source (book)
Armoede en sociale uitsluiting : jaarboek 2018 / Coene, Jill [edit.]; et al.
Publication
Leuven : Acco , 2018
ISBN
978-94-6344-846-8
Volume/pages
p. 239-258
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 07.12.2018
Last edited 07.10.2022
To cite this reference