Publication
Title
Vormt het contractuele verbintenissenrecht nog het gemene recht? Beschouwingen bij de impliciete wijzigingen van het contractuele verbintenissenrecht en het kooprecht door het Wetboek van Economisch Recht
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2017
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2017-2018) , p. 1603-1608
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 10.12.2018
Last edited 07.10.2022
To cite this reference