Publication
Title
Behandeling van dentofaciale afwijkingen
Author
Abstract
De behandeling van patiënten met een dentofaciale afwijking betreft de evaluatie en behandeling van vele soorten occlusale en skeletaandoeningen. Deze afwijkingen kunnen het gevolg zijn van abnormale groei van de kaakbeenderen en vereisen gewoonlijk behandeling door algemeen tandartsen, tandprothetici, parodontologen, orthodontisten en mond-, kaak- en aangezichtschirurgen. Chirurgische ingrepen om de orodentofaciale functie te verbeteren komen steeds meer voor. Patiënten van alle leeftijden zijn geïnteresseerd in behandelingen om abnormale tand- en kaakrelaties te verbeteren, zoals afwijkingen tussen onder- en bovenkaak, te ver naar achteren liggende onderkaak en kin met vaak als gevolg een slaapapnoe, afwezigheid van voldoende kinprojectie, etc. Voor deze afwijkingen is het nodig dat alle beoefenaars die betrokken zijn bij de patiëntenzorg samenwerken in een multidisciplinair team om tot een passende behandeling te komen. Deze sequentiële, teambenadering levert de meest bevredigende resultaten op.
Language
Dutch
Source (journal)
Bijblijven : cumulatief geneeskundig nascholingssysteem. - Houten, 1985 - 2020
Publication
Houten : 2018
ISSN
0168-9428 [print]
1876-4916 [online]
DOI
10.1007/S12414-018-0354-Y
Volume/pages
34 :9-10 (2018) , p. 765-794
Full text (Publisher's DOI)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 12.12.2018
Last edited 07.10.2022
To cite this reference