Publication
Title
Prenatale psychologische stressfactoren en de ontwikkeling van affectieve stoornissen bij het kind : literatuuroverzicht
Author
Abstract
ACHTERGROND De prenatale periode blijkt niet alleen van belang te zijn voor de ontwikkeling van somatische aandoeningen, maar ook voor de ontwikkeling van psychiatrische stoornissen. Stress en de manier waarop men hiermee omgaat, speelt hier mogelijk een belangrijke rol in. DOEL Onderzoeken in welke mate prenatale maternale psychologische stress een risicofactor is voor de ontwikkeling van affectieve stoornissen bij het kind, en het belang aantonen van systematische screening naar het psychologisch welzijn van zwangere vrouwen en vrouwen met een zwangerschapswens. METHODE Systematisch literatuuroverzicht via zoekopdracht in PubMed en Web of Science naar artikelen in het Engels of Nederlands. RESULTATEN Prenatale maternale angst, depressie en subjectief ervaren stress bleken belangrijke risicofactoren in de ontwikkeling van affectieve stoornissen bij het kind, en dit gold voor de ontwikkeling van zowel angststoornissen als depressie. CONCLUSIE Dit literatuuronderzoek onderbouwt de hypothese van foetale programmering waarbij prenatale maternale psychologische stress (angst, depressie en subjectief ervaren stress) de ontwikkeling van affectieve stoornissen bij het opgroeiende kind in de hand werkt.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, 1972, currens
Publication
Utrecht : 2018
ISSN
0303-7339 [print]
1875-7456 [online]
Volume/pages
60 :10 (2018) , p. 699-709
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 15.01.2019
Last edited 04.03.2024
To cite this reference